Pracownia Małej Poligrafii

Zajęcia w pracowni małej poligrafii prowadzone są za pomocą różnych metod i technik dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia niepełnosprawności. ramach zajęć uczestnicy uczą się praktycznej obsługi komputera, poznają podstawowe programy komputerowe takie jak: Microsoft Word, Point, Windows Media Player, a także korzystają ze sprzętów profesjonalnych takich jak drukarka, kserokopiarka, bindownica, termobindownica, projektor multimedialny, kamera, aparat fotograficzny. Pracownia ma na celu zapoznanie podopiecznych z ogromnymi możliwościami poznawczymi i edukacyjnymi jakie daje komputer. Pracownia wyposażona jest w 5 komputerów oraz stałe łącze internetowe, które umożliwia swobodny dostęp do różnego rodzaju informacji. Uczestnicy poznają wirtualny świat Internetu, uczą się korzystać z różnych wyszukiwarek, zakładają konta elektroniczne, wysyłają emaile. W wolnych chwilach korzystają z gier komputerowych które rozwijają spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia a przy okazji ćwiczą umiejętności manualne.