Pracownia plastyczna

W pracowni tej terapeuta czuwa nad doskonaleniem uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej oraz nad kształtowaniem swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego. Zajęcia prowadzone w pracowni plastycznej są jedną z tych form terapii, w trakcie której uczestnicy mogą odkrywać i rozwijać swoje zdolności plastyczne i manualne. Zajęcia w pracowni dają możliwość wyrażania tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Pozwalają na odreagowanie emocji i napięć. Uczestnicy korzystają z różnorodnych materiałów, narzędzi i pomocy np. płótna, papieru, bibuły. Podczas tego treningu uczestnicy zajęć zapoznają się z takimi metodami i technikami jak: rysowanie kredkami, malowanie plasteliną, farbami akrylowymi na płótnie, formowanie z masy solnej, odlewy gipsowe, zdobienie butelek makaronem, sznurkiem oraz kolorowymi kartkami, wykonywanie obrazów przy użyciu kolorowych kartek i kleju, zdobienie kartek techniką quilling, składanie pudełek i torebek prezentowych z kartonu i szarego papieru, składanie papieru tworzenie kul kusudama poza tym uczestnicy zajęć wykonują prace związane z tematyką wielkanocną jak i bożonarodzeniową (kartki, stroiki, które były wręczane zaprzyjaźnionym instytucjom). W ramach treningu manualnego realizuje się założenia zgodnie z harmonogramem, tygodniowym rozkładem zajęć oraz indywidualnymi planami postępowania zespołu wspierająco-aktywizującego Domu.