Poradnictwo psychologiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE  jest zorientowane na doraźną pomoc w określeniu problemów i znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązania. To forma porady udzielanej przez specjalistę, psychologa dotyczy indywidualnych potrzeb uczestników oraz ich rodzin.

Wspierające spotkania z psychologiem mogą pomóc w trudnościach związanych z:

 • pracą i życiem zawodowym;
 • usamodzielnianiem się;
 • podejmowaniem ważnych decyzji;
 • konfliktami z osobami ze swojego otoczenia;
 • przeżywaniem żałoby, choroby, śmierci lub straty;
 • innymi kryzysami w życiu osobistym.

Poradnictwo psychologiczne odbywa się w formie spotkań, których nadrzędnym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Spotkania obejmują:

 • diagnozę problemu - zidentyfikowanie trudności, z jaką dana osoba sobie nie radzi;
 • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem;
 • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności;
 • wzmocnienie w realizowanych zmianach

W ramach poradnictwa odbywają się też interwencje psychologiczne w bieżących  konfliktach miedzy uczestnikami oraz innych zgłaszanych przez nich samych lub przez terapeutów problemach i trudnościach w ich funkcjonowaniu.