Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podczas treningu zachęca się podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz stwarza możliwości rozwijania własnych zainteresowań poprzez różne formy zajęć.

W ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego uczestnicy mają możliwość korzystania z następujących form:

 • udział w spotkaniach okolicznościowych (z okazji świąt, urodzin miesiąca),
 • udział w imprezach integracyjnych,
 • wzbudzanie zainteresowania programem TV, filmem i literaturą,
 • spacery,
 • wycieczki,
 • wyjazdy do kina,
 • muzykoterapia,
 • schola,
 • gry i zabawy edukacyjne,
 • wzbudzanie zainteresowania własnym życiem duchowy.

Corocznie organizowane są wycieczki do najciekawszych miejsc w Polsce lub w Europie. Nasi podopieczni mieli możliwość zwiedzenia Włoch, w tym: takich miast, jak: Rzymu, Wenecji, Padwe oraz 2-krotnie; Węgier: Bogac, Budapeszt, Eger, Niregyhaza, Szentendre , czy na Słowacji: Koszyc.