Pracownia plastyczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W pracowni uczestnicy uczą się podstawowych technik plastycznych, kompozycji łączenia kolorów, poznają rodzaje farb, kredek, mas plastycznych. Uczą się je odpowiednio zastosować i poprawnie wykonać.

Tematyka wykonywanych prac jest zróżnicowana, często są to wytwory spontaniczne podyktowane potrzebą chwili, innym razem temat zostaje narzucony przez instruktora, np. związany jest ze zbliżającymi się świętami lub porą roku.

W pracowni plastycznej powstaje wiele pięknych prac, mianowicie obrazy na szkle, drzewka „szczęścia” z szyszek , ozdobne butelki, kompozycje ze sztucznych kwiatów, obrazy na płótnie, wyroby z masy solnej. Każdy z uczestników  ma swoje upodobania  plastyczne, terapeuta zawsze stara się dostosować je do indywidualnych zainteresowań i możliwości wykonania.

Do głównych celów zajęć  prowadzonych w pracowni plastycznej jest:

 • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego;
 • uwrażliwienie na piękno poprzez kontakt ze sztuką;
 • kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie;
 • usprawnianie manualne oraz wyrabianie samodzielności;
 • wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości;
 • współdziałanie w grupie;
 • rozwijanie twórczej ekspresji;
 • rozwój wyobraźni i pomysłowości;
 • zwracanie uwagi na staranne i estetyczne wykonywanie prac;
 • motywowanie do aktywności poznawczej i ruchowej;
 • doskonalenie zdolności manualnych;
 • podejmowanie samodzielnych decyzji;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Galeria


 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie