ŚDS Pruchnik

Trening pedagogiczny

Trening ma charakter indywidualnej pracy i jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników. Podczas treningu duży nacisk kładzie się  nad doskonaleniem posiadanych jak i nad wyrobieniem nowych umiejętności potrzebnych do optymalnego funkcjonowania społecznego uczestników. Cele te realizuje się w oparciu o następujące tematy:

 1. Czytanie (znajomość liter, analiza i synteza wzrokowa, technika, tempo, rozumienie czytanego tekstu, praca nad eliminacją błędów).
 2. Pisanie (znajomość liter pisanych, technika, grafia, błędy, doskonalenie sposobu pisania).
 3. Działania matematyczne (znajomość cyfr, znajomość nominałów, dodawanie oraz odejmowanie).
 4. Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej (analiza rysunku, różnicowanie figur geometrycznych i kolorów, zapamiętywanie, układanie obrazka z części, spostrzeganie podobieństw i różnic na podstawie dwóch obrazków).
 5. Ćwiczenia rozwijające słownictwo i myślenie
 1. Usprawnianie orientacji przestrzennej (schemat ciała, nazywanie kierunków i stosunków przestrzennych, rozumienie pojęć dotyczących relacji, znajomość dni tygodnia, nazw miesięcy, nazw pór roku).
 2. Rozwijanie procesów myślowych (kojarzenie, pamięć),
 3. Kształcenie umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 4. Współpraca z logopedą w celu polepszenia mowy.
 5. Praca nad emocjami (rozumienie i nazywanie emocji, analiza przykładowych obrazków)
 6. Zdobywanie ogólnej wiedzy o świecie.
 7. Rozmowy indywidualne z uczestnikami.

Praca pedagoga polegała również nad prowadzeniem badania postępu w rozwoju społecznym PAC nowo przyjętych uczestników oraz organizowaniu spotkań edukacyjno-profilaktyczne.