ŚDS Pruchnik

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

Podczas treningu zachęca się podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz stwarza możliwości rozwijania własnych zainteresowań poprzez różne formy zajęć.

W ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego uczestnicy mają możliwość korzystania z następujących form:

Corocznie organizowane są wycieczki do najciekawszych miejsc w Polsce lub w Europie. Nasi podopieczni mieli możliwość zwiedzenia Włoch, w tym: takich miast, jak: Rzymu, Wenecji, Padwe oraz 2-krotnie; Węgier: Bogac, Budapeszt, Eger, Niregyhaza, Szentendre , czy na Słowacji: Koszyc.