Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powrót do pracy po zawieszeniu na czas pandemii

Przejdź do - Powrót do pracy po zawieszeniu na czas pandemii

Po długim okresie pracy zdalnej nadszedł czas na utęskniony powrót do w miarę normalnego funkcjonowania. Z uwagi na dostosowanie się do wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz głównego Inspektora Sanitarnego zostały przygotowane procedury funkcjonowania Domu, których celem było zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracowników i uczestników oraz kompleksowe działanie przeciwepidemiczne zapobiegające szerzeniu się zakażeń. Opracowane procedury zostały przekazane do wiadomości pracownikom oraz uczestnikom i ich opiekunom prawnym.
W tym okresie praca zespołu Wspierająco – Aktywizującego rozpoczęła się od telefonicznego ustalenia liczby uczestników, którzy deklarowali udział w zajęciach w poszczególnych tygodniach, w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć
z uczestnikami w domu.

19 listopada 2020


Czytaj więcej o: Powrót do pracy po zawieszeniu na czas pandemii

Zawieszenie działalności i praca zdalna w Środowiskowym Domu Samopomocy

Przejdź do - Zawieszenie działalności i praca zdalna w Środowiskowym Domu Samopomocy

W dalszym ciągu docierają do nas informacje o pandemii, jednak wiadomość o zawieszeniu zajęć 12 marca spadła na nas niespodziewanie. Wszyscy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości – w Domu, w którym do tej pory było pełno ludzi, rozmów, śmiechów i codziennych problemów nagle zapanowała cisza i pustka. W tej nietypowej sytuacji niezbędne było przeorganizowanie systemu pracy, aby uczestnicy mieli możliwość stałego kontaktu z naszym Domem, a pracownicy mogli monitorować stan psychofizyczny uczestników.

19 listopada 2020


Czytaj więcej o: Zawieszenie działalności i praca zdalna w Środowiskowym Domu Samopomocy