Powrót do pracy po zawieszeniu na czas pandemii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2020

Po długim okresie pracy zdalnej nadszedł czas na utęskniony powrót do w miarę normalnego funkcjonowania. Z uwagi na dostosowanie się do wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz głównego Inspektora Sanitarnego zostały przygotowane procedury funkcjonowania Domu, których celem było zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracowników i uczestników oraz kompleksowe działanie przeciwepidemiczne zapobiegające szerzeniu się zakażeń. Opracowane procedury zostały przekazane do wiadomości pracownikom oraz uczestnikom i ich opiekunom prawnym.
W tym okresie praca zespołu Wspierająco – Aktywizującego rozpoczęła się od telefonicznego ustalenia liczby uczestników, którzy deklarowali udział w zajęciach w poszczególnych tygodniach, w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć
z uczestnikami w domu.

Przed przyjazdem uczestników do ŚDS przeprowadzono telefonicznie ankietę wstępnej kwalifikacji dotyczącą aktualnego stanu zdrowia. W ramach procedur wprowadzono min. podział uczestników na mniejsze i stałe grupy ze stałym terapeutą.
Przygotowanie Ośrodka na przyjęcie uczestników polegało na dezynfekcji pomieszczeń oraz wyposażeniu ich w pojemniki z płynem do dezynfekcji. Przy wejściu do budynku przygotowano stanowisko ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz termometr do pomiaru temperatury. Widocznym miejscu zostały umieszczone plakietki informacyjne min o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk, czy zachowaniu odstępu. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych umieszczono plakietki z zasadami prawidłowego mycia i instrukcję skutecznego odkażania rąk.

Powrót do w miarę normalnego działania obwarowany był przestrzeganiem zasad higieny i wdrożeniem reżimu sanitarnego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruchniku wznowił swoją działalność 25 maja 2020 roku. Pomimo licznych zmian w organizacji pracy wszyscy dostosowali się do ogólno przyjętych procedur. Na treningach grupowych poruszano tematykę dotyczącą obecnej sytuacji epidemiologicznej jak również przypominano
o utrzymaniu właściwej higieny osobistej i dystansu społecznego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie